Δημοσιεύματα

Κυριακή 19η Φεβρουαρίου 2017, ώρα 10.00π.μ.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΣΤΙΑ, Λευκωσία

Συγκαλείται, σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Φαρμακοποιών (Σύλλογοι, Πειθαρχία και Ταμείο Συντάξεων) Νόμου Αρ. 39 του 1972, τακτική γενική συνέλευση του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου την Κυριακή 19η Φεβρουαρίου 2017, ώρα 10.00πμ στην Δημοσιογραφική Εστία (Λεωφόρος ΡΙΚ 12, Αγλαντζιά) και προσκαλούνται όλοι οι φαρμακοποιοί, μέλη του ΠΦΣ, όπως παρευρεθούν.

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Έγκριση των πρακτικών της προηγούμενης τακτικής γενικής συνέλευσης, ημερομηνίας 16/2/14.

2. Λογοδοσία του Συμβουλίου του φαρμακευτικού σώματος από την Πρόεδρο.

3. Κατάθεση των ελεγμένων λογαριασμών από τον Ταμία.

4. Συζήτηση επί των πεπραγμένων.

5. Αρχαιρεσίες.

P.O.Box: 20611, 1661 Nicosia