Συζήτηση και συμπεράσματα στρογγύλης τράπεζας με θέμα  «Το φάρμακο στο ΓΕΣΥ»

 

Στην καταληκτική εκδήλωση του 7ου Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συνεδρίου, έγινε  συζήτηση στρογγύλης τράπεζας με θέμα «Το φάρμακο στο ΓεΣΥ» εν όψει της συζήτησης για εισαγωγή ΓεΣΥ στη χώρα μας.

Εισηγητές η Πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κα Ελένη Πιέρα Ισσέγιεκ και οι επίκουροι καθηγητές  Δρ. Νικόλας Στυλιανίδης και Δρ. Χρίστος Πέτρου.

 Τη συζήτηση συντόνιζε ο βουλευτής, φαρμακοποιός, Νίκος Νουρής.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης που υιοθετούνται απόλυτα από τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) συνοψίζονται ως εξής :

1. Ο ΠΦΣ υποστηρίζει την εφαρμογή ενός Εθνικού Συστήματος  Υγείας με ισότιμη, καθολική κάλυψη του πληθυσμού και οικονομικά ανεκτή επιβάρυνση.

2. Ο ΠΦΣ θεωρεί ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν δεν προηγηθεί αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτήρίων και κοστολόγηση των παρεχόμενων σ΄αυτά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακευτικής δαπάνης.

3. Είναι η έντονη θέση του ΠΦΣ ότι ενδεχόμενη διαφοροποίηση των αρχικών σχεδιασμών προς ένα πολυασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει να γίνει μόνο όταν αποδεδειγμένα δημιουργηθούν εκείνες οι δομές και οι συνθήκες που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του και ότι αυτό θα είναι προς όφελος του συνόλου των ασθενών και της πολιτείας και όχι για την εξυπηρέτηση μεμονωμένων οικονομικών συμφερόντων.

4. Με γνώμονα τη διαφάνεια και το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών, οι φαρμακοποιοί διεκδικούν συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής των φαρμάκων ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και η θεσμοθέτηση ενός σωστά δομημένου καταλόγου φαρμάκων από τον ΟΑΥ. Είναι γι΄αυτό τον λόγο που δεν μας βρίσκει σύμφωνους ο συγκεντρωτισμός και η υπερσυγκέντρωση εξουσιών που καταγράφεται μέσα από το προτεινόμενο προσχέδιο του Νομοσχεδίου για το ΓεΣΥ, εισηγήσεις που βοηθούν στη διασφάλιση άμεμπτων και αξιόπιστων διαδικασιών.

5. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική για διαφάνεια και αποφυγή δημιουργίας καρτέλ στη διακίνηση φαρμάκων ο ΠΦΣ ζητά όπως όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα διακινούνται και χορηγούνται από τα φαρμακεία που εκ της Νομοθεσίας ορίζονται σαν οι νόμιμοι ελεγχόμενοι χώροι διακίνησής τους. Ο ΠΦΣ δεν αποδέχεται καμία εξαίρεση, ούτε και στο ντεφάκτο διαχωρισμό των φαρμάκων σε νοσοκομειακά και μη εκτός και εάν κάτι ανάλογο συμφωνηθεί μέσα από ένα δομημένο διάλογο.

6. Οι φαρμακοποιοί θεωρούν ότι πρέπει επιτέλους να τερματιστεί η εξάρτηση της βιωσιμότητάς τους από τις τιμές των φαρμάκων. Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους θα πρέπει να θεσμοθετηθεί με την εν μέρει εισαγωγή του θεσμού τέλους για την εκτέλεση των συνταγών και παροχή των διαφόρων υπηρεσιών και την ταυτόχρονη διατήρηση ποσοστού ως ανταποδοτικού τέλους έναντι των δεσμευμένων κεφαλαίων για το κόστος των αποθέματων που θα διατηρούνται στα ράφια των φαρμακείων.

7. Είναι παγκόσμιο αξίωμα και διεθνής πρακτική ότι η σωστή αξιοποίηση των φαρμακοποιών από τα συστήματα υγείας μπορεί να δώσει δυνατότητες αύξησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Είναι γι΄αυτό το λογο που ο ΠΦΣ, σε περιβάλλον ΓεΣΥ, εισηγείται και διεκδικεί το δικαίωμα της αποκλειστικής διαχείρισης των ΜΗΣΥΦΑ με επιδότηση από το σύστημα και συμπληρωματική συμμετοχή στο κόστος από τους ασθενείς ώστε να αποφευχθεί η πολυφαρμακία, αλλά και το δικαίωμα της γενερικής αντικατάστασης των φαρμάκων ώστε να τερματιστούν τα μονοπώλια.

8. Οι φαρμακοποιοί είτε αυτοί εργάζονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, έχουν να διαδραματίσουν ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, τόσο στα θέματα διαχείρισης και διακίνησης ποιοτικών φαρμάκων, στη διασφάλιση ποικιλίας και επάρκειας αλλά και παροχής υπηρεσιών κοινοτικής προσφοράς, προληπτικής φροντίδας, συμβουλών αλλά και παράπλευρων υπηρεσιών με τη μετεξέλιξη των φαρμακείων σε χώρους παροχής αυτών των υπηρεσιών.

9. Το ιδιωτικό φαρμακείο, με το χαρακτηρισμό φαρμακείο της γειτονιάς, με αναγνωρισμένη δυναμική στον ευρωπαϊκό χώρο σαν ο πιο εύκολα προσβάσιμος χώρος προσφοράς φροντίδας υγείας, είναι αδιαμφισβήτητο ότι σε συνθήκες ΓεΣΥ μπορεί και θα πρέπει να αξιοποιηθεί με βάση το πιο πάνω επαναπροσδιορισμό του ρόλου του.

10. Ο ΠΦΣ διεκδικεί όχι μόνο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο συναδέλφους, αλλά πολύ περισσότερο θα ήθελε έγκαιρα και εμπρόθεσμα να συζητήσει τη διαφοροποίηση του ρόλου και των καθηκόντων τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί.

11. Η δημιουργία Κυπριακού Οργανισμού Φαρμάκων στην Κύπρο θα επιτελέσει τα μέγιστα στην ορθή αντιμετώπιση και διαχείριση του φαρμάκου στη χώρα μας.

12. Ο ΠΦΣ καλεί τον Υπουργό Υγείας να εγκαινιάσει άμεσα ένα δομημένο και συνεχή διάλογο με το Σύλλογο ώστε να συζητηθεί η πραγματική αξιοποίηση των επιστημόνων φαρμακοποιών προς την κατεύθυνση της συμμετοχής και προσφοράς τους σε διαδικασίες και υπηρεσίες που σήμερα δεν υφίστανται και που εάν υιοθετηθούν θα βελτιώσουν τα μέγιστα την εικόνα της παρεχόμενης ιατρο- φαρμακευτικής  φροντίδας στη χώρα μας.

 

Καταληκτικά ο ΠΦΣ δηλώνει απερίφραστα πως θα στηρίξει κάθε σωστή προσπάθεια που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση αλλά θα σταθεί εμπόδιο στις όποιες εισηγήσεις θα θέσουν είτε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του λειτουργήματός μας είτε θα προσπαθήσουν να περιθωριοποιήσουν το ρόλο μας στο χώρο της δημόσιας υγείας.

Address

P.O.Box: 20611, 1661 Nicosia

Email

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι​

Social Media

Copyright © 2021. cpa.org.cy Cyprus Pharmaceutical Association

Add to cart