Δημοσιεύματα

 Σε εκσυγχρονισμό του τρόπου σύμφωνα με τον οποίο γίνονται οι εισφορές των εγγεγραμμένων φαρμακοποιών στο ταμείο του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου προχωρεί με τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας η Βουλή.

 

Αυτό κρίνεται σκόπιμο ένεκα της διαπίστωσης από τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο και το Συμβούλιο Φαρμακευτικής, ότι οι εισφορές των φαρμακοποιών χρειάζονταν αναθεώρηση, εξαιτίας του ότι το υφιστάμενο σύστημα είναι αναχρονιστικό.

 

Συγκεκριμένα, με την προωθούμενη τροποποίηση ρυθμίζονται οι ετήσιες συνδρομές των φαρμακοποιών, ώστε αυτές να συμβαδίζουν με τις επικρατούσες στον ευρωπαϊκό χώρο ανάλογες ρυθμίσεις. Παράλληλα, εισάγονται πρόνοιες που διαφοροποιούν τις ετήσιες συνδρομές ανάλογα με το είδος της ενασχόλησης του φαρμακοποιού, με ιδιαίτερη αναφορά στις μειώσεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα(επειδή αυτοί καταβάλλουν επαγγελματική συνδρομή και στην ΠΑΣΥΔΥ, τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, τους συνταξιούχους, αλλά και τους νεοεγγραφέντες φαρμακοποιούς.

Στόχος μέσα από την τροποποίηση της νομοθεσίας, είναι η διασφάλισης της οικονομικής ευρωστίας και αυτονομίας του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πολλαπλές υποχρεώσεις του, αλλά και να μπορεί να προβαίνει στη συνεχή επιμόρφωση των μελών του μέσω εκδηλώσεων εκπαιδευτικής μορφής, κάτι που απαιτεί σημαντικές δαπάνες.

 

Με την τροποποίηση, κάθε ιδιώτης φαρμακοποιός, ιδιοκτήτης φαρμακείου, υποχρεούται όπως καταβάλλει με δική του ευθύνη, υπό τη μορφή ετήσιας συνδρομής, ποσό που δεν θα υπερβαίνει τα 250 ευρώ, όπως αυτό θα καθορίζεται από την Επιτροπή. Το ποσό αυτά θα καταβάλλεται κατά τον Ιανουάριο κάθε ημερολογιακού χρόνου και θα αφορά την ετήσια συνδρομή για τον εν λόγω ημερολογιακό χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί πως μέχρι σήμερα η εισφορά ορίζεται στις 12 λίρες(γύρω στα 20 ευρώ).

Το θέμα απασχόλησε τη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Υγείας της Βουλής, κατά την οποία διαπιστώθηκε ομογνωμία περί της ανάγκης εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας. Η Πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου Ελένη Πίερα   Ισσέγιεκ (φωτογραφία), έκανε λόγο για πεπαλαιωμένη νομοθεσία. «Θέλουμε», είπε, «ο Σύλλογός μας να είναι οικονομικά αυτάρκης».    

 

Πηγή

P.O.Box: 20611, 1661 Nicosia