Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο φαρμακευτικός Σύλλογος της Κύπρου, για τα φάρμακα που δεν ελέγχονται από τις Κυπριακές Αρχές. Η διακίνηση των ψευδεπίγραγων/πλαστών φαρμάκων στη χώρα μας, που προέρχεται κυρίως από τις κατεχόμενες περιοχές, παρουσιάζει έξαρση ιδιαίτερα το τελευταίο χρόνο, με αποτέλεσμα ο κίνδυνος για τους ανυποψίαστους ασθενείς να είναι πλέον ορατός.

Το πλαστό φάρμακο, είναι σύμφωνα με τους ειδικούς, ένα τέλεια παραποιημένο πλαστό σκεύασμα. Συνήθως, περιέχει ανεπαρκείς ή και καθόλου δραστικές ουσίες. Μάλιστα σε αρκετές περιπτώσεις περιέχει και τοξικές ουσίες , οι οποίες εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία. Το ανησυχητικό είναι πως ακόμα και επαγγελματίες υγείας αδυνατούν να ξεχωρίσουν τα πραγματικά από τα πλαστά φάρμακα.

Οι διαστάσεις που λαμβάνει παγκόσμια η παράνομη εμπορία των πλαστών φαρμάκων είναι τεράστιες. Η αγορά τους υπολογίζεται σήμερα στα 80 δις ευρώ, ενώ μάλιστα φθάνει στο σημείο να συγκρίνεται με το παράνομο εμπόριο των ναρκωτικών.

Ο παγκύπριος φαρμακευτικός σύλλογος, ξεκίνησε ήδη εκστρατεία για ενημέρωση του κοινού, γύρω από το σοβαρό αυτό ζήτημα. Για το σκοπό αυτό έχει ετοιμαστεί σχετική αφίσα , η οποία έχει αναρτηθεί στις προσθήκες όλων των φαρμακείων, ενώ στην ιστοσελίδα του συλλόγου βρίσκονται περαιτέρω χρήσιμες πληροφορίες για το κοινό.

 

Πηγή