Αναγνώριση Πτυχίων

Συμβούλιο Φαρμακευτικής

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

1475 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ

Φαξ: +357 22 608793

 

Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος

Ταχ. Κιβ. 20611

Λευκωσία 1071

ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: +357 25 564219

Fax: +357 25 565260

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.)

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Γωνία Θουκιδίδου και Κίμωνος

1434 Λευκωσία,

ΚΥΠΡΟΣ

Τηλ: +357 22 800666

Fax: +357 22 305166

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

P.O.Box: 20611, 1661 Nicosia