Διανομή Self Test

Διανομή Self Test

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Κατόπιν ενεργειών του Προεδρείου του ΠΦΣ σας αποστέλλω  την ενημέρωση που λήφθηκε χτες 21/1, από την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας και που περιλαμβάνει τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται, για τη διάθεση της 2ης φάσης  των selftest από τα φαρμακεία σας, αρχής γενομένης από την ερχόμενη Τρίτη 25/1/22:

1.       Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες και τη Δευτέρα θα πιστωθεί ο ΟΑΥ με τα απαραίτητα κονδύλια για να ξεκινήσει η καταβολή του κόστους αλλά και της διάθεσης (1 ευρώ/συσκευασία) στα φαρμακεία.

 

2.       Τα αποθέματα που διαθέτουν θα συνεχίσουν να τα διαθέτουν και κατά τη δεύτερη φάση διάθεσης στους πολίτες. Θα γίνουν ενέργειες για συμπλήρωση ποσοτήτων σε φαρμακεία που δεν έχουν απόθεμα είτε με το υφιστάμενο προϊόν ή με το νέο προϊόν που έχει παραγγελθεί.

Ευχαριστώ,

Ελένη Πιέρα Ισσέγιεκ

Πρόεδρος ΠΦΣ

COVID-19: Νεότερα δεδομένα ασφάλειας παρέχουν διαβεβαιώσεις σχετικά με τη χρήση εμβολίων mRNA κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

COVID-19: Νεότερα δεδομένα ασφάλειας παρέχουν διαβεβαιώσεις σχετικά με τη χρήση εμβολίων mRNA κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης

Ο εμβολιασμός παραμένει βασικός πυλώνας έναντι της νόσου COVID-19, ειδικότερα καθώς οι παραλλαγές του ιού εξακολουθούν να εξαπλώνονται σε χώρες της ΕΕ/ΕΟΧ. Η ομάδα εργασίας του EMA για τη νόσο COVID-19 (ETF) επισημαίνει τα αυξανόμενα στοιχεία που υποδεικνύουν ότι τα εμβόλια mRNA έναντι της νόσου COVID-19 δεν προκαλούν επιπλοκές στην εγκυμοσύνη για τις μέλλουσες μητέρες και τα μωρά τους.

Η ομάδα εργασίας προέβη σε μια λεπτομερή ανασκόπηση αρκετών μελετών που αφορούσαν περίπου 65.000 εγκυμοσύνες σε διαφορετικά στάδια. Η ανασκόπηση δεν ανέδειξε αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών εγκυμοσύνης, αποβολών, πρόωρων τοκετών ή ανεπιθύμητων ενεργειών στα αγέννητα μωρά έπειτα από εμβολιασμό με εμβόλια τεχνολογίας mRNA έναντι της νόσου COVID-19. Παρά την ύπαρξη ορισμένων περιορισμών στα δεδομένα, τα αποτελέσματα είναι συνεπή στις μελέτες που εξετάζουν αυτές τις εκβάσεις.

Μελέτες έδειξαν επίσης ότι τα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19 σε εγκυμονούσες γυναίκες είναι το ίδιο αποτελεσματικά στη μείωση του κινδύνου νοσηλείας και θανάτων όσο και στις μη εγκυμονούσες. Οι πιο συχνές παρενέργειες των εμβολίων σε εγκύους συνάδουν επίσης με αυτές του συνολικού εμβολιασμένου πληθυσμού και περιλαμβάνουν πόνο στο σημείο της ένεσης, κόπωση, πονοκέφαλο, ερυθρότητα και πρήξιμο στο σημείο της ένεσης, μυϊκό πόνο και ρίγη. Αυτές οι επιδράσεις είναι συνήθως ήπιες ή μέτριες και βελτιώνονται εντός ολίγων ημερών έπειτα από τον εμβολιασμό.

Δεδομένου ότι μέχρι στιγμής η εγκυμοσύνη έχει συσχετιστεί με υψηλότερο κίνδυνο σοβαρής νόσησης με COVID-19, ειδικότερα στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο, οι γυναίκες που κυοφορούν ή ενδέχεται να μείνουν έγκυες στο εγγύς μέλλον ενθαρρύνονται όπως εμβολιαστούν σύμφωνα με τις εθνικές συστάσεις.

Οι περισσότερες πληροφορίες μέχρι στιγμής αφορούν στα εμβόλια mRNA (Comirnaty και Spikevax). Ο EMA θα εξετάσει επίσης σχετικά δεδομένα για άλλα αδειοδοτημένα  εμβόλια για τη νόσο COVID-19 μόλις αυτά γίνουν διαθέσιμα.

Οι αρχικές κλινικές δοκιμές δεν περιλαμβάνουν γενικά εγκύους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, δεδομένα σχετικά με τη χρήση των εμβολίων, όπως και για κάθε άλλο φάρμακο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, να μην είναι συνήθως διαθέσιμα κατά τη στιγμή της αδειοδότησης, αλλά να λαμβάνονται εκ των υστέρων. Μελέτες σε ζώα με τα εμβόλια COVID-19 δεν έδειξαν επιβλαβείς επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη. Η ανασκόπηση των πραγματικών στοιχείων υποδηλώνει ότι τα οφέλη από τη λήψη εμβολίων με τεχνολογία mRNA έναντι της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης υπερτερούν των πιθανών κινδύνων για τις μέλλουσες μητέρες και τα αγέννητα μωρά.

Η Επιτροπή για τα φάρμακα ανθρώπινης χρήσης του EMA (CHMP) θα εξετάσει τα πλέον  πρόσφατα δεδομένα από τους παρασκευαστές εμβολίων mRNA έναντι της νόσου COVID-19 κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, με σκοπό την επικαιροποίηση των συστάσεων στις πληροφορίες προϊόντος για τα εμβόλια, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.


Παρακολούθηση της ασφάλειας των εμβολίων

Σύμφωνα με το σχέδιο παρακολούθησης της ασφάλειας για τα εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19 της ΕΕ, τα εν λόγω εμβόλια παρακολουθούνται στενά και οι σχετικές νεότερες πληροφορίες που προκύπτουν συλλέγονται συνεχώς και αξιολογούνται έγκαιρα. Αν και πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων έχουν ήδη λάβει εμβόλια έναντι της νόσου COVID-19, ορισμένες παρενέργειες ενδέχεται να συνεχίσουν να εμφανίζονται καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι περιλαμβάνονται στα προγράμματα εμβολιασμού. Η Επιτροπή ασφάλειας του EMA, PRAC θα συνεχίσει να παρακολουθεί την ασφάλεια κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι εταιρείες υποχρεούνται να παρέχουν τακτικές ενημερώσεις και να διεξάγουν μελέτες για την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων τους, όπως αυτά χρησιμοποιούνται από το κοινό. Οι αρχές διεξάγουν επίσης πρόσθετες μελέτες για την παρακολούθηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Τα μέτρα αυτά επιτρέπουν στις ρυθμιστικές αρχές να αξιολογούν γρήγορα τα δεδομένα που προκύπτουν από μια σειρά διαφορετικών πηγών και να λαμβάνουν, εάν χρειάζεται, τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Παραπομπές

Vaccination during pregnancy

Kachikis A, Englund JA, Singleton M, Covelli I, Drake AL, Eckert LO. Short-term Reactions Among Pregnant and Lactating Individuals in the First Wave of the COVID-19 Vaccine Rollout. JAMA Network Open. 2021;4(8):e2121310.

Zauche LH, Wallace B, Smoots AN, et al. Receipt of mRNA Covid-19 vaccines and risk of spontaneous abortion. N Engl J Med 2021;385:1533-1535.

Magnus MC, Gjessing HK, Eide HN, Wilcox AJ, Fell DB, Håberg SE. Covid-19 Vaccination during Pregnancy and First-Trimester Miscarriage. N Engl J Med. 2021 Nov 18;385(21):2008-2010.

Kharbanda EO, Haapala J, DeSilva M, et al. Spontaneous Abortion Following COVID-19 Vaccination During Pregnancy. JAMA. 2021 Oct 26;326(16):1629-1631.

Pregnancy outcomes

Wainstock T, Yoles I, Sergienko R, Sheiner E. Prenatal maternal COVID-19 vaccination and pregnancy outcomes. Vaccine. 2021;39(41):6037-6040.

Bookstein Peretz S, Regev N, Novick L, et al. Short-term outcome of pregnant women vaccinated with BNT162b2 mRNA COVID-19 vaccine. Ultrasound Obstet Gynecol. 2021 Sep;58(3):450-456.

Rottenstreich M, Sela HY, Rotem R, Kadish E, Wiener-Well Y, Grisaru-Granovsky S. Covid-19 vaccination during the third trimester of pregnancy: rate of vaccination and maternal and neonatal outcomes, a multicentre retrospective cohort study. BJOG. 2022 Jan;129(2):248-255.

Blakeway H, Prasad S, Kalafat E, et al. COVID-19 vaccination during pregnancy: coverage and safety. Am J Obstet Gynecol. 2021 Aug 10:S0002-9378(21)00873-5.

UK Health Security Agency. COVID-19 vaccine surveillance report. Week 47. 25 November 2021.

Theiler RN, Wick M, Mehta R, Weaver AL, Virk A, Swift M. Pregnancy and birth outcomes after SARS-CoV-2 vaccination in pregnancy. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(6):100467.

Trostle ME, Limaye MA, Avtushka V, Lighter JL, Penfield CA, Roman AS. COVID-19 vaccination in pregnancy: early experience from a single institution. Am J Obstet Gynecol MFM. 2021;3(6):100464.

Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, et al. CDC v-safe COVID-19 Pregnancy Registry Team. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. N Engl J Med. 2021 Jun 17;384(24):2273-2282.

Lipkind HS, Vazquez-Benitez G, DeSilva M, et al. Receipt of COVID-19 Vaccine During Pregnancy and Preterm or Small-for-Gestational-Age at Birth – Eight Integrated Health Care Organizations, United States, December 15, 2020-July 22, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2022 Jan 7;71(1):26-30.

ACIP Presentation Slides: Sept 22-23, 2021 Meeting. COVID-19 vaccine safety in pregnancy: Updates from the v-safe COVID-19 vaccine. Sept 22, 2021.

Ενημέρωση για self tests και επιστολή για πλαστά πιστοποιητικά Covid

Ενημέρωση για self tests και επιστολή για πλαστά πιστοποιητικά Covid

Σας αποστέλλουμε συνημμένα επιστολές από το Υπουργείο Υγείας για ενημέρωση σας.

Για τις παραγγελίες  των self tests θα ενημερωθείτε έγκαιρα από την εταιρεία διανομής.

Υγεία στην Εποχή της Πανδημίας

Είναι πραγματικότητα πως το μεγάλο στοίχημα της Κυβέρνησης για τις τεράστιες πληγές που έχει προκαλέσει η Πανδημία, είναι να κερδίσει το χαμένο έδαφος και να οικοδομήσει την εικόνα μιας «ασφαλούς» υγειονομικά χώρας. Σίγουρα, η βιωσιμότητα του κοινωνικού συνόλου και του συστήματος απαιτεί γρήγορες και αποδοτικές κινήσεις για τη θωράκιση τους έναντι της πανδημικής κρίσης με σκοπό την αποκατάσταση της κανονικότητας στην οικονομία και στην κοινωνία, έχοντας κύριο γνώμονα την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Πόσο εύκολο όμως μπορεί να είναι αυτό; Μπορούμε να βρούμε το δρόμο για ένα παραγωγικό και γόνιμο «comeback»; Και εάν ναι, ποιοι θα είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες επιτυχίας στον τομέα της διαχείρισης της πανδημίας;


Προς την κατεύθυνση αυτή, η ημερίδα με τίτλο «Η Υγεία στην Εποχή της Πανδημίας» στοχεύει να απαντήσει σε καίρια ερωτήματα που σχετίζονται με την ανάγκη ισχυροποίησης της δημόσιας υγείας, με επίκεντρο τα θέματα που αφορούν στο Γενικό Σχέδιο Υγείας και τους εμβολιασμούς κατά του COVID-19.


Στην ημερίδα θα συμμετάσχουν ο Υπουργός Υγείας κος Μιχάνης Χατζηπαντέλας, ο πρώην Υπουργός Υγείας και Διευθύνοντας Σύμβουλος της NIPD Genetics Δρ. Φίλιππος Πατσαλής, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου Δρ. Πέτρος Αγαθαγγέλου, η Πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου κα Ελένη Πιέρα Ισσέγιεκ, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ΟΑΥ κος Άθως Τσινωντίδης, ο Λοιμωξιολόγος του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας Δρ. Κώστας Κωνσταντίνου και ο Πρόεδρος ΚΕΦΕΑ Κυριάκος Μικέλλης. Την ημερίδα θα συντονίσουν οι Καθ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς, Ανώτερος Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής Κύπρου και η κα Άντρη Δανιήλ, Δημοσιογράφος-Αρχισυντάκτρια του Ομίλου Φιλελεύθερος.


Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ 15.00 – 18.30, στο ξενοδοχείο The Landmark Nicosia με ελεύθερη συμμετοχή και απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, φαρμακοποιοί κα), σε στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών καθώς και στο ευρύ κοινό.


Η ημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Χορηγός Επικοινωνίας ο Όμιλος Φιλελεύθερος.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Τμήμα Συνεδρίων και Εκδηλώσεων του Top Kinisis μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικά: Τηλ: 22713780 & Email: [email protected]

Δελτίο Τύπου 7ου Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συνεδρίου

Συζήτηση και συμπεράσματα στρογγύλης τράπεζας με θέμα  «Το φάρμακο στο ΓΕΣΥ»

 

Στην καταληκτική εκδήλωση του 7ου Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συνεδρίου, έγινε  συζήτηση στρογγύλης τράπεζας με θέμα «Το φάρμακο στο ΓεΣΥ» εν όψει της συζήτησης για εισαγωγή ΓεΣΥ στη χώρα μας.

Εισηγητές η Πρόεδρος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, κα Ελένη Πιέρα Ισσέγιεκ και οι επίκουροι καθηγητές  Δρ. Νικόλας Στυλιανίδης και Δρ. Χρίστος Πέτρου.

 Τη συζήτηση συντόνιζε ο βουλευτής, φαρμακοποιός, Νίκος Νουρής.

Τα συμπεράσματα της συζήτησης που υιοθετούνται απόλυτα από τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) συνοψίζονται ως εξής :

1. Ο ΠΦΣ υποστηρίζει την εφαρμογή ενός Εθνικού Συστήματος  Υγείας με ισότιμη, καθολική κάλυψη του πληθυσμού και οικονομικά ανεκτή επιβάρυνση.

2. Ο ΠΦΣ θεωρεί ότι κανένα σύστημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί εάν δεν προηγηθεί αυτονόμηση των κρατικών νοσηλευτήρίων και κοστολόγηση των παρεχόμενων σ΄αυτά υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης και της φαρμακευτικής δαπάνης.

3. Είναι η έντονη θέση του ΠΦΣ ότι ενδεχόμενη διαφοροποίηση των αρχικών σχεδιασμών προς ένα πολυασφαλιστικό σύστημα θα πρέπει να γίνει μόνο όταν αποδεδειγμένα δημιουργηθούν εκείνες οι δομές και οι συνθήκες που θα διασφαλίζουν τη βιωσιμότητά του και ότι αυτό θα είναι προς όφελος του συνόλου των ασθενών και της πολιτείας και όχι για την εξυπηρέτηση μεμονωμένων οικονομικών συμφερόντων.

4. Με γνώμονα τη διαφάνεια και το καλώς νοούμενο συμφέρον των ασθενών, οι φαρμακοποιοί διεκδικούν συμμετοχή στις διαδικασίες επιλογής των φαρμάκων ώστε να διασφαλίζεται η επάρκεια, η ποιότητα και η θεσμοθέτηση ενός σωστά δομημένου καταλόγου φαρμάκων από τον ΟΑΥ. Είναι γι΄αυτό τον λόγο που δεν μας βρίσκει σύμφωνους ο συγκεντρωτισμός και η υπερσυγκέντρωση εξουσιών που καταγράφεται μέσα από το προτεινόμενο προσχέδιο του Νομοσχεδίου για το ΓεΣΥ, εισηγήσεις που βοηθούν στη διασφάλιση άμεμπτων και αξιόπιστων διαδικασιών.

5. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική για διαφάνεια και αποφυγή δημιουργίας καρτέλ στη διακίνηση φαρμάκων ο ΠΦΣ ζητά όπως όλα ανεξαιρέτως τα φάρμακα διακινούνται και χορηγούνται από τα φαρμακεία που εκ της Νομοθεσίας ορίζονται σαν οι νόμιμοι ελεγχόμενοι χώροι διακίνησής τους. Ο ΠΦΣ δεν αποδέχεται καμία εξαίρεση, ούτε και στο ντεφάκτο διαχωρισμό των φαρμάκων σε νοσοκομειακά και μη εκτός και εάν κάτι ανάλογο συμφωνηθεί μέσα από ένα δομημένο διάλογο.

6. Οι φαρμακοποιοί θεωρούν ότι πρέπει επιτέλους να τερματιστεί η εξάρτηση της βιωσιμότητάς τους από τις τιμές των φαρμάκων. Η αμοιβή για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους θα πρέπει να θεσμοθετηθεί με την εν μέρει εισαγωγή του θεσμού τέλους για την εκτέλεση των συνταγών και παροχή των διαφόρων υπηρεσιών και την ταυτόχρονη διατήρηση ποσοστού ως ανταποδοτικού τέλους έναντι των δεσμευμένων κεφαλαίων για το κόστος των αποθέματων που θα διατηρούνται στα ράφια των φαρμακείων.

7. Είναι παγκόσμιο αξίωμα και διεθνής πρακτική ότι η σωστή αξιοποίηση των φαρμακοποιών από τα συστήματα υγείας μπορεί να δώσει δυνατότητες αύξησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών με ταυτόχρονη μείωση του κόστους. Είναι γι΄αυτό το λογο που ο ΠΦΣ, σε περιβάλλον ΓεΣΥ, εισηγείται και διεκδικεί το δικαίωμα της αποκλειστικής διαχείρισης των ΜΗΣΥΦΑ με επιδότηση από το σύστημα και συμπληρωματική συμμετοχή στο κόστος από τους ασθενείς ώστε να αποφευχθεί η πολυφαρμακία, αλλά και το δικαίωμα της γενερικής αντικατάστασης των φαρμάκων ώστε να τερματιστούν τα μονοπώλια.

8. Οι φαρμακοποιοί είτε αυτοί εργάζονται στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, έχουν να διαδραματίσουν ένα εξαιρετικά σημαντικό ρόλο, τόσο στα θέματα διαχείρισης και διακίνησης ποιοτικών φαρμάκων, στη διασφάλιση ποικιλίας και επάρκειας αλλά και παροχής υπηρεσιών κοινοτικής προσφοράς, προληπτικής φροντίδας, συμβουλών αλλά και παράπλευρων υπηρεσιών με τη μετεξέλιξη των φαρμακείων σε χώρους παροχής αυτών των υπηρεσιών.

9. Το ιδιωτικό φαρμακείο, με το χαρακτηρισμό φαρμακείο της γειτονιάς, με αναγνωρισμένη δυναμική στον ευρωπαϊκό χώρο σαν ο πιο εύκολα προσβάσιμος χώρος προσφοράς φροντίδας υγείας, είναι αδιαμφισβήτητο ότι σε συνθήκες ΓεΣΥ μπορεί και θα πρέπει να αξιοποιηθεί με βάση το πιο πάνω επαναπροσδιορισμό του ρόλου του.

10. Ο ΠΦΣ διεκδικεί όχι μόνο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στο δημόσιο συναδέλφους, αλλά πολύ περισσότερο θα ήθελε έγκαιρα και εμπρόθεσμα να συζητήσει τη διαφοροποίηση του ρόλου και των καθηκόντων τους στο νέο εργασιακό περιβάλλον που θα δημιουργηθεί.

11. Η δημιουργία Κυπριακού Οργανισμού Φαρμάκων στην Κύπρο θα επιτελέσει τα μέγιστα στην ορθή αντιμετώπιση και διαχείριση του φαρμάκου στη χώρα μας.

12. Ο ΠΦΣ καλεί τον Υπουργό Υγείας να εγκαινιάσει άμεσα ένα δομημένο και συνεχή διάλογο με το Σύλλογο ώστε να συζητηθεί η πραγματική αξιοποίηση των επιστημόνων φαρμακοποιών προς την κατεύθυνση της συμμετοχής και προσφοράς τους σε διαδικασίες και υπηρεσίες που σήμερα δεν υφίστανται και που εάν υιοθετηθούν θα βελτιώσουν τα μέγιστα την εικόνα της παρεχόμενης ιατρο- φαρμακευτικής  φροντίδας στη χώρα μας.

 

Καταληκτικά ο ΠΦΣ δηλώνει απερίφραστα πως θα στηρίξει κάθε σωστή προσπάθεια που κινείται προς αυτή την κατεύθυνση αλλά θα σταθεί εμπόδιο στις όποιες εισηγήσεις θα θέσουν είτε σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα του λειτουργήματός μας είτε θα προσπαθήσουν να περιθωριοποιήσουν το ρόλο μας στο χώρο της δημόσιας υγείας.

Add to cart