Δελτίο Τύπου

Έχει περιέλθει σε γνώση μας η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από φαρμακοποιούς μέλη του ΠΦΣ για συνεργασία με την Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ.). Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας θα παραχωρείται έκπτωση 15% στις λιανικές τιμές των φαρμάκων ή/και προϊόντων εκτός ΓεΣΥ σε μέλη της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. ή/και χαμηλότερη έκπτωση για ορισμένα φάρμακα ή/και προϊόντα για τα οποία δεν δύναται να παραχωρηθεί έκπτωση 15%.

Ο ΠΦΣ επιθυμεί να ενημερώσει τα μέλη του ότι η σχετική απόφαση για συνεργασία με την ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. εναπόκειται στον κάθε φαρμακοποιό, ο οποίος είναι ελεύθερος να κρίνει κατά πόσον η εν λόγω συνεργασία είναι προς όφελός του ή/και εάν παραβλάπτει τα συμφέροντα των άλλων φαρμακοποιών. 

Κρίνεται σκόπιμο να παρατηρηθεί ότι οι επιδιώξεις της ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ. δεν φαίνεται να είναι εναρμονισμένες με ορισμένες βασικές αρχές που διέπουν την άσκηση του λειτουργήματος του φαρμακοποιού, όπως είναι η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών χωρίς διακρίσεις και η μη καθοδήγηση των πολιτών σε συγκεκριμένες επιλογές. 

Τέλος, ο ΠΦΣ τονίζει ότι πρωταρχικό μέλημά του, σε αντίθεση με την ΠΑ.ΣΥ.ΔΥ., είναι η διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας και ανεξαρτησίας των μελών του, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παροχή υψηλού επιπέδου επαγγελματικών υπηρεσιών προς όφελος των πολιτών

Συμβούλιο ΠΦΣ

 Λευκωσία
3 Μαρτίου 2022

 

Address

P.O.Box: 20611, 1661 Nicosia

Email

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι​

Social Media

Copyright © 2021. cpa.org.cy Cyprus Pharmaceutical Association

Add to cart