Προωθούν θεσμική αλλαγή για γρήγορη πρόσβαση σε φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες στην ΕΕ

Με στόχο την πλήρη αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει την πρόσβαση σε φάρμακα, ο  ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, παρουσίασαν τις προτάσεις της Κομισιόν, για  αντιμετώπιση της έλλειψης φαρμάκων αλλά και ταχύτερη αδειοδότηση τους. 

Η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ έτσι ώστε να γίνει πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αναθεώρηση θα καταστήσει πιο εύκολη τη διάθεση, την πρόσβαση και την προμήθεια των φαρμάκων, ενώ θα υποστηρίξει την καινοτομία και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας της ΕΕ. 

Επιπλέον η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση του συμβουλίου για την ενίσχυση της καταπολέμησης μικροβιακής αντοχής (AMR).

Η αναθεώρηση περιλαμβάνει προτάσεις για νέα οδηγία και κανονισμό, οι οποίες αναθεωρούνται και αντικαθιστούν την υφιστάμενη φαρμακευτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τα φάρμακα για παιδιά και για σπάνιες ασθένειες.

Οι Βρυξέλλες δημοσίευσαν το πολυαναμενόμενο προσχέδιο της προτεινόμενης αναθεώρησης των νόμων που διέπουν τη φαρμακευτική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, η κυρία Κυριακίδου έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη αναθεώρηση των υφιστάμενων ιατρικών νόμων εδώ και δύο δεκαετίες, η οποία στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση τόσο σε καινοτόμες νέες θεραπείες όσο και σε γενόσημα φάρμακα, δίνοντας ένα τέλος στις τεράστιες αποκλίσεις στην πρόσβαση και τις τιμές μεταξύ των χωρών.

Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί η διάρκεια της βασικής αποκλειστικότητας στην αγορά που λαμβάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες, προτού εισέλθουν τα γενόσημα στην αγορά σε οκτώ από 10 χρόνια.

Προκειμένου να καταστήσει την πρόταση δελεαστική, η Ευρώπη είναι διατεθημένη να προσφέρει στις φαρμακοβιομηχανίες, δύο επιπλέον χρόνια προστασίας, εάν κυκλοφορήσουν τα νέα τους φάρμακα και στα 27 κράτη μέλη εντός δύο ετών.

Η Ευρωπαία Επίτροπος, είπε ότι το νέο σύστημα κινήτρων «θα παρέχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα σε περίπου 70 εκατομμύρια περισσότερους πολίτες, σε σύγκριση με σήμερα».

Οι ομάδες ασθενών και καταναλωτών γενικά επευφημούσαν τις προτάσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημόσιας Υγείας (EPHA) τις χαρακτήρισε «μια μεγάλη νίκη για τους ανθρώπους σε ολόκληρη την ΕΕ» λόγω των αλλαγών σε αυτό που θεωρεί ως ένα υπερβολικά γενναιόδωρο σύστημα κινήτρων για τη βιομηχανία.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα δημιουργήσουν μια «ενιαία ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων», διατηρώντας παράλληλα την ελκυστικότητα της Ευρώπης για φαρμακευτικές επενδύσεις.

Ωστόσο, η βιομηχανία, από μεγάλες εταιρείες συμπεριλαμβανομένης της Bayer (BAYGn.DE) έως τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα και θα έχουν ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να χάσει τις νεότερες θεραπείες.