Νέος κατάλογος φαρμακευτικών προϊόντων – Οι αυξήσεις και μειώσεις στη συνεισφορά

Στα πλαίσια της λειτουργίας του ΓΕΣΥ, η πρόσβαση των ασθενών σε φαρμακευτικά σκευάσματα κατέστη ευκολότερη, με την συμπερίληψη φαρμάκων τα οποία περιλαμβάνονται σε ένα ευρύ κατάλογο, ευρύτερα γνωστός και ως Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων, 

Η  λίστα, η οποία τυγχάνει ανανέωσης και εμπλουτισμού ανά μήνα, βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα https://bit.ly/3lri7T6.

Κάθε μήνα ο κατάλογος των φαρμάκων επικαιροποιείται, προκειμένου πάροχοι και δικαιούχοι να γνωρίζουν:

  • Ποια νέα φάρμακα έχουν ενταχθεί στο σύστημα
  • Για ποια από αυτά ο ασθενής δε απαιτείται να πληρώσει Συνεισφορά ΙΙ.
  • Για ποια απαιτείται συνεισφορά ΙΙ και το ύψος αυτής.

Παράλληλα, μία φορά στις αρχές κάθε έτους ο κατάλογος αυτός αναθεωρείται με σκοπό να εφαρμοστούν οι νέες Συνεισφορές ΙΙ που προκύπτουν  από την δημοσίευση του ετήσιου αναθεωρημένου τιμοκατάλογου του Υπουργείου Υγείας, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω.

Οι αλλαγές που έγιναν  στον τιμοκατάλογο φαρμάκων από το Υπουργείο Υγείας για το 2023 επηρέασαν τις συνεισφορές 270 φαρμακευτικών προϊόντων που παρέχονται μέσω του Συστήματος. Σε 170 φαρμακευτικά προϊόντα παρουσιάστηκε αύξηση και στα υπόλοιπα 100 μείωση της Συνεισφοράς ΙΙ που καταβάλουν οι δικαιούχοι.

Το Σύστημα Πληροφορικής ενημερώνεται αυτόματα με τις αλλαγές στη Συνεισφορά ΙΙ, με αποτέλεσμα οι επαγγελματίες υγείας να έχουν πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες και επικαιροποιημένες πληροφορίες ώστε να μπορούν να λειτουργούν προς όφελος των δικαιούχων. Οι γιατροί είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν αλλά και να προτείνουν στους δικαιούχους τη φθηνότερη επιλογή της κατηγορίας. Οι φαρμακοποιοί μπορούν να αντικαταστήσουν, με τη σύμφωνη γνώμη του δικαιούχου, το φάρμακο που του συνταγογραφήθηκε με άλλο φθηνότερο φάρμακο που περιέχει την ίδια δραστική ουσία (γενόσημο). Με αυτή την αλλαγή ο δικαιούχος δεν θα χρειαστεί να καταβάλει Συνεισφορά ΙΙ στο ταμείο του φαρμακείου.

Βάσει νομοθεσίας, το Γενικό Σύστημα Υγείας αποζημιώνει πλήρως τουλάχιστον ένα  φαρμακευτικό προϊόν από κάθε κατηγορία φαρμάκων που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Φαρμακευτικών Πορϊόντων. Στις περιπτώσεις που υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα φάρμακασε μία κατηγορία,  ο Οργανισμός αποζημιώνει πλήρως αυτό με την χαμηλότερη τιμή. Εάν ο γιατρός του δικαιούχου, συνταγογραφήσει ένα διαφορετικό προϊόν από το φθηνότερο, ο ασθενής θα καταβάλει την επιπλέον συνεισφορά. 

Ο Κατάλογος Φαρμακευτικών Προϊόντων του Γενικού Συστήματος Υγείας περιλαμβάνει πέραν των 2100 σκευασμάτων -αριθμός κατά πολύ μεγαλύτερος απ’ αυτό που κάλυπτε το δημόσιο- με την πλειοψηφία των φαρμακευτικών προϊόντων να διαθέτουν ανταλλάξιμα/γενόσημα, για τα οποία οι δικαιούχοι δε χρειάζεται να καταβάλουν Συνεισφορά ΙΙ. Ως εκ τούτου, ο κάθε δικαιούχος έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον φαρμακοποιό του να τον προμηθεύσει με το γενόσημο φαρμακευτικό προϊόν που καλύπτει πλήρως το ΓεΣΥ, έτσι ώστε να μην πληρώσει Συνεισφορά ΙΙ, έστω και αν η συνταγή του αναφέρει διαφορετικό φαρμακευτικό προϊόν.

Σημειώνεται ότι τα γενόσημα φαρμακευτικά προϊόντα περιέχουν την ίδια δραστική ή συνδυασμό δραστικών ουσιών και ως εκ τούτου έχουν την ίδια θεραπευτική δράση με τα πρωτότυπα φαρμακευτικά προϊόντα.

Αυξάνονται τα καινοτόμα φάρμακα

Ένας από τους βασικούς στόχους του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας είναι η συνεχής ένταξη καινοτόμων φαρμάκων που θα καλύπτουν περισσότερες ομάδες ασθενών. Πρόκειται για μία δυναμική διαδικασία, η οποία βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη. Ο ΟΑΥ προβαίνει συνεχώς σε αξιολογήσεις καινοτόμων φαρμάκων έτσι ώστε να δημιουργήσει πρωτόκολλα θεραπείας, τα οποία είναι προς όφελος των δικαιούχων, α.

Στην παρούσα χρονική συγκυρία ο ΟΑΥ καλύπτει, μέσω του ΓεΣΥ, πέραν των 500 καινοτόμων φαρμάκων, για τα οποία, δεν απαιτείται καταβολή Συνεισφοράς ΙΙ.

Για το 2023 ο ΟΑΥ εξασφάλισε επιπλέον ποσό ύψους 40-45 εκατομμυρίων ευρώ στον ετήσιο προϋπολογισμό του, ώστε να είναι δυνατή η ένταξη ακόμα περισσότερων καινοτόμων φαρμάκων. 

Λόγω της ευαίσθητης τεχνολογίας τους, πολλά από αυτά τα φάρμακα χρειάζονται εξειδικευμένες συνθήκες φύλαξης για να μην αλλοιωθούν, ως εκ τούτου την ευθύνη για φύλαξη και συντήρηση τους έχουν ο ΟΚΥΠΥ, το Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας και το Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου.

Επαναλαμβανόμενη συνταγή

Σε ότι αφορά τους χρόνιους ασθενείς, αυτοί έχουν τη δυνατότητα λήψης επαναλαμβανόμενων συνταγών με ισχύ έως και έξι μήνες, τα οποία μπορούν να προμηθεύονται απευθείας από το φαρμακείο χωρίς να χρειάζεται να επισκέπτονται τον ιατρό τους για εξασφάλιση νέας συνταγής, στο διάστημα των έξι αυτών μηνών.

Επίσης η πλειοψηφία των φαρμακευτικών προϊόντων που καλύπτει το ΓεΣΥ διατίθεται πλέον από τα φαρμακεία της γειτονιάς διευκολύνοντας έτσι τους δικαιούχους να τα προμηθευτούν. 

Προωθούν θεσμική αλλαγή για γρήγορη πρόσβαση σε φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες στην ΕΕ

Με στόχο την πλήρη αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που διέπει την πρόσβαση σε φάρμακα, ο  ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς και η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων, Στέλλα Κυριακίδου, παρουσίασαν τις προτάσεις της Κομισιόν, για  αντιμετώπιση της έλλειψης φαρμάκων αλλά και ταχύτερη αδειοδότηση τους. 

Η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της φαρμακευτικής νομοθεσίας της ΕΕ έτσι ώστε να γίνει πιο ευέλικτη και προσαρμοσμένη στις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ. Η αναθεώρηση θα καταστήσει πιο εύκολη τη διάθεση, την πρόσβαση και την προμήθεια των φαρμάκων, ενώ θα υποστηρίξει την καινοτομία και θα τονώσει την ανταγωνιστικότητα της φαρμακοβιομηχανίας της ΕΕ. 

Επιπλέον η Επιτροπή πρότεινε τη σύσταση του συμβουλίου για την ενίσχυση της καταπολέμησης μικροβιακής αντοχής (AMR).

Η αναθεώρηση περιλαμβάνει προτάσεις για νέα οδηγία και κανονισμό, οι οποίες αναθεωρούνται και αντικαθιστούν την υφιστάμενη φαρμακευτική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας για τα φάρμακα για παιδιά και για σπάνιες ασθένειες.

Οι Βρυξέλλες δημοσίευσαν το πολυαναμενόμενο προσχέδιο της προτεινόμενης αναθεώρησης των νόμων που διέπουν τη φαρμακευτική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, η κυρία Κυριακίδου έκανε λόγο για τη μεγαλύτερη αναθεώρηση των υφιστάμενων ιατρικών νόμων εδώ και δύο δεκαετίες, η οποία στοχεύει στο να διασφαλίσει ότι όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν πρόσβαση τόσο σε καινοτόμες νέες θεραπείες όσο και σε γενόσημα φάρμακα, δίνοντας ένα τέλος στις τεράστιες αποκλίσεις στην πρόσβαση και τις τιμές μεταξύ των χωρών.

Η Επιτροπή προτείνει να μειωθεί η διάρκεια της βασικής αποκλειστικότητας στην αγορά που λαμβάνουν οι φαρμακοβιομηχανίες, προτού εισέλθουν τα γενόσημα στην αγορά σε οκτώ από 10 χρόνια.

Προκειμένου να καταστήσει την πρόταση δελεαστική, η Ευρώπη είναι διατεθημένη να προσφέρει στις φαρμακοβιομηχανίες, δύο επιπλέον χρόνια προστασίας, εάν κυκλοφορήσουν τα νέα τους φάρμακα και στα 27 κράτη μέλη εντός δύο ετών.

Η Ευρωπαία Επίτροπος, είπε ότι το νέο σύστημα κινήτρων «θα παρέχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα σε περίπου 70 εκατομμύρια περισσότερους πολίτες, σε σύγκριση με σήμερα».

Οι ομάδες ασθενών και καταναλωτών γενικά επευφημούσαν τις προτάσεις, ενώ η Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δημόσιας Υγείας (EPHA) τις χαρακτήρισε «μια μεγάλη νίκη για τους ανθρώπους σε ολόκληρη την ΕΕ» λόγω των αλλαγών σε αυτό που θεωρεί ως ένα υπερβολικά γενναιόδωρο σύστημα κινήτρων για τη βιομηχανία.

Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα δημιουργήσουν μια «ενιαία ευρωπαϊκή αγορά φαρμάκων», διατηρώντας παράλληλα την ελκυστικότητα της Ευρώπης για φαρμακευτικές επενδύσεις.

Ωστόσο, η βιομηχανία, από μεγάλες εταιρείες συμπεριλαμβανομένης της Bayer (BAYGn.DE) έως τις εταιρείες βιοτεχνολογίας, λένε ότι οι μεταρρυθμίσεις θα επιφέρουν το αντίθετο αποτέλεσμα και θα έχουν ως αποτέλεσμα η Ευρώπη να χάσει τις νεότερες θεραπείες.

Address

P.O.Box: 20611, 1661 Nicosia

Email

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι​

Social Media

Copyright © 2021. cpa.org.cy Cyprus Pharmaceutical Association

Add to cart