Ο ΠΦΣ καταδικάζει ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία

Ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος καταδικάζει απερίφραστα τις πληροφορίες αν ευσταθούν, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, για την περίπτωση του προσώπου, το οποίο διερευνάται για πλαστό πτυχίο και ασκεί το επάγγελμα του φαρμακοποιού χωρίς τα απαραίτητα προσόντα.

Πρωτίστως, τέτοιες ενέργειες θέτουν σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία και ο ΠΦΣ αναμένει, εφόσον γίνουν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και κριθεί ένοχος ο φαρμακοποιός ο οποίος έχει καταγγελθεί, να οδηγηθεί άμεσα ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το Συμβούλιο του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου, είμαστε στη διάθεση των Αρχών και των Φαρμακευτικών Υπηρεσιών και ζητούμε επιτακτικά όπως διερευνηθούν εξονυχιστικά οι πληροφορίες που αναφέρουν ότι και άλλοι φαρμακοποιοί έχουν εξασφαλίσει πλαστό πτυχίο, από συγκεκριμένη ευρωπαϊκή χώρα.

Η εμπιστοσύνη των πολιτών στο λειτούργημα του φαρμακοποιού πρέπει να παραμένει αδιασάλευτη και να μην επιδέχεται αμφισβήτησης. Αποτελεί ζήτημα υψίστης ασφαλείας οι φαρμακοποιοί να πληρούν τις προϋποθέσεις, να κατέχουν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών και να τιμούν το ρόλο και την αποστολή τους, ως παροχείς πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας.

Address

P.O.Box: 20611, 1661 Nicosia

Email

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι​

Social Media

Copyright © 2021. cpa.org.cy Cyprus Pharmaceutical Association

Add to cart